Om spejderne

Det Danske Spejderkorps er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende idé – at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. Korpset er åbent for alle uanset race, sprog, religion eller politisk overbevisning.

Formål
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

Arbejdsgrundlag
Det Danske Spejderkorps søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge.
Gennem gruppevirksomhed søger korpset at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give spejderne lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker man at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne den.
Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger man at opøve færdigheder, som både spejderne og deres medmennesker kan have glæde af.

Korpset søger endvidere at give spejderne samfundsforståelse og viden om Danmark. Gennem korpsets tilknytning til den internationale spejderbevægelse gives der spejderne mulighed for kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur.

Spejdermetoden
Vores aktiviteter bygger på et eller flere af disse otte elementer:

 • Oplevelser
 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Friluftsliv
 • Værdier
 • Medbestemmelse og ansvarlighed
 • Aktiviteter og færdigheder
 • Samfundsliv

Tre principper danner grundlag for vores arbejde:
Den enkelte. Spejderen har ansvaret for sin egen udvikling.
Omverdenen. Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund, vi er en del af.
Det åndelige. Spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket.

Alle verdens spejdere skal på basis af disse 3 principper formulere en spejderlov og et spejderløfte, til brug i det daglige spejderarbejde.

I Det Danske Spejderkorps er spejderloven:
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund

Spejderløftet:
Jeg lover at holde spejderloven

Brochure:
Du kan læse mere om Bredsten Spejderne i vores brochure Velkommen til Bredsten Spejderne.

Der er lukket for kommentarer.