Indmeldelse

Hvis du gerne vil prøve at være spejder, er du velkommen til at kontakte en af lederne på telefon.

Du kan indmelde dig her.

Og her kan du se vores brochure Velkommen til Bredsten Spejderne

Ved indmeldelse opkræves et engangsbeløb på 348,- kr.til dækning af følgende omkostninger:

  • Tørklæde 75,-
  • ”Flammen”, ”Bålet” etc. (opslagsbog): 20,-
  • Sangbog 60,-
  • Det Danske Spejderkorps – 1. kontingentrate 93,-
  • Horse Division – 1. kontingentrate 100,-

Kontingent
Kontingent opkræves for ét kvartal ad gangen og er på 220 kroner i kvartalet.
Beløbet dækker udgifter til spejderens medlemskab i Det Danske Spejderkorps samt medlemskabet af Horse Division.
En del af kontingentet går til en ulykkesforsikring, som gruppen har valgt at tegne på alle spejdere. Ulykkesforsikringen sikrer dækning under alle spejder-aktiviteter. Visse spejder-aktiviteter (f.eks. træklatring), kan være undtaget i hjemmets almindelige ulykkesforsikring.
Resten af kontingentet går til gruppens løbende drift samt indkøb af materiel.

Ture og lejre
Deltagelse i ture og lejre er ikke en del af kontingentet og opkræves separat ved online tilmelding til lejren.
I særlige tilfælde, typisk større sommer-lejre, opkræves betalingen separat FØR lejren – eventuelt i flere rater.

Restance
Gruppen har løbende udgifter til kontingenter til korps og division samt til forsikring – udgifter koblet direkte til den enkelte spejder.
Der køres derfor en stram kurs ved manglende betaling af kontingent!
Ved manglende rettidig betaling udsendes straks en ny opkrævning – denne opkrævning vil være pålagt et gebyr på 50 kroner. Udebliver også denne betaling, bliver spejderen udmeldt for at sikre gruppen mod yderligere tab.

Betalingsservice
Alle opkrævninger til kontingent sker via betalingsservice. Der skal lyde en stor opfordring til at tilmelde sig automatisk betaling. Det gør livet meget nemmere for både spejdere og kasserer – og sikrer mod for sen betaling. HUSK: Du kan altid stoppe en betaling via din Netbank eller dit pengeinstitut.

 

Der er lukket for kommentarer.